Có Những Loại Nylon Biến Đổi Nào? Những Cải Tiến Hiệu Suất Có Thể Đạt Được?

Sau khi pha trộn với một số tính chất, Nhựa nylon có thể cải thiện hiệu suất của một hoặc một số loại tính chất và cải thiện tính chất vật lý của nylon. Đây là một phần quan trọng của nhựa kỹ thuật biến đổi . Có những loại nylon nào? Những cải tiến…