Hợp kim PA / ABS

Hợp Kim Nhựa PA/ABS

Các sản phẩm hợp kim PA / ABS có các đặc tính tuyệt vời mà nhiều vật liệu thông thường không thể đạt tới được. Với các ưu điểm: cường độ va đập cực cao, ổn định nhiệt tốt, kháng hóa chất tuyệt vời, ổn định kích thước tốt hơn nylon, hiệu ứng mờ bề…