Nhựa PET kỹ thuật sửa đổi Sunwell Vina

Nhựa PET kỹ thuật sửa đổi

Tổng quan về nhựa PET: PET có tên gọi tiếng anh là Polyetylen Terephthalate, viết tắt là PET, PETE hay PETP, PET-P, là loại nhựa polyme nhiệt dẻo phổ biến nhất của polyeste được chế tạo bằng cách trùng hợp dimethyl terephthalate (DMT) và 1,4-butanediol và được sử dụng trong sợi may quần áo, hộp đựng chất lỏng và thực phẩm, khuôn…