Cách sử dụng sản phẩm nhựa an toàn

Những danh từ như “chất dẻo”, “bisphenol A” và nhiều tin đồn trong cuộc sống hàng ngày như “hộp cơm từ nhựa sẽ thải ra chất độc hại sau khi đun ở nhiệt độ cao” đã khiến nhiều người nói về sự nguy hiểm của “nhựa” và bắt đầu nghi ngờ về nhiều thứ khác…