Nhựa PPA chịu nhiệt độ cao, tăng cường khả năng chống cháy không chứa halogen

Nhựa polyphthalamide (PPA) là một Polyamide bán thơm dựa trên axit terephthalic hoặc axit phthalic. Cả bán tinh thể và không kết tinh, nhiệt độ chuyển thủy tinh là khoảng 255 °F. Nhựa PPA bán tinh thể chủ yếu được sử dụng để ép phun, và cũng được sử dụng trong các quy trình xử…