POM chống tĩnh điện và cách điện

Chống tĩnh điện là để ngăn chặn sự phát sinh và tích tụ của dòng điện. Khi điện tích tập trung ở một mức độ nhất định, sẽ xảy ra sự chênh lệch điện áp. Về mặt vật lý, khi có sự chênh lệch điện áp giữa các điện áp trên dây dẫn, sẽ xảy…