Nhựa nhiêt dẻo PBT

Vật liệu nhựa nhiệt dẻo bán tinh thể (PBT) Polybutylene terephthalate

Polybutylene terephthalate (PBT) là một loại polymer kỹ thuật nhiệt dẻo được sử dụng làm chất cách điện trong các ngành công nghiệp điện và điện tử. PBT là một polymer tinh thể nhiệt dẻo, thuộc về polyester. PBT có khả năng kháng dung môi, co lại rất ít trong quá trình hình thành, có độ…

PET / PBT Nhôm-hypophosphite

Vật liệu PET / PBT Nhôm Hypophosphite chống cháy mới

Giới thiệu về sản phẩm: Nhôm Hypophosphite là một loại chất chống cháy mới. Ít tan trong nước, không bay hơi, hàm lượng phốt pho cao, ổn định nhiệt tốt, không gây phân hủy polymer trong quá trình xử lý, cũng không ảnh hưởng đến thành phần đúc khuôn nhựa. Đồng thời, Vật liệu này có độ…