Nhân viên kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm khách hàng mới, khai thác, mở rộng thị trường. Nắm bắt tình hình thị trường để thông tin và đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp. Quản lý và theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng. Duy trì và phát triển mối quan…

Tuyển Nhân viên kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm khách hàng mới, khai thác, mở rộng thị trường. Nắm bắt tình hình thị trường để thông tin và đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp. Quản lý và theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng. Duy trì và phát triển mối quan…