Hạt Nhựa POM Gia Cố Thép Không Gỉ

Hạt nhựa POM (Polyacet Resin)  có tên tiếng Anh Polyoxymetylen (Polyformaldehyd) POM (Polyacet Resin) Polyoxymetylen là một polymer tuyến tính không có chuỗi bên trong, mật độ cao và độ kết tinh cao. Theo cấu trúc hóa học trong chuỗi phân tử, nhựa POM có thể được chia thành hai loại: homopolyformaldehyd và copolyme acetal.…