Các tính chất vật lý và ứng dụng từ nhựa đàn hồi nhiệt dẻo TPEE?

1. Giới thiệu về nhựa nhiệt dẻo TPEE Nhựa TPEE được tạo rao bằng cách pha trộn Butanediol + Polytetra Methylene glycol (Polytetra-methylene glycol) và Terephthalate (DMT) hoặc Axit Terephthalic (PTA), tổng hợp thành chất đàn hồi polyester nhiệt dẻo vật liệu tổng hợp. TPEE có nhiều đặc tính tuyệt vời và được sử dụng…