Hạt Nhựa ABS/GF (Gia Cường Sợi Thủy Tinh)

“ABS / Kết hợp sợi thủy tinh GF, chủ yếu được sử dụng trong các bộ phận ô tô, cánh quạt điều hòa không khí, thiết bị chụp ảnh… Các thương hiệu tương ứng là: SW7210, SW7220, SW7230, SW5210, SW5220, SW5223, SW5210FR, SW5220FR, SW5230FR.” Sợi thủy tinh thường được chia thành sợi thủy tinh A (sợi…

Có Những Loại Nylon Biến Đổi Nào? Những Cải Tiến Hiệu Suất Có Thể Đạt Được?

Sau khi pha trộn với một số tính chất, Nhựa nylon có thể cải thiện hiệu suất của một hoặc một số loại tính chất và cải thiện tính chất vật lý của nylon. Đây là một phần quan trọng của nhựa kỹ thuật biến đổi . Có những loại nylon nào? Những cải tiến…